Skip to main content

Hoe kan ik uren selecteren?

In Urenbeheer kun je allerlei selecties maken. Bijvoorbeeld om alle geboekte uren van een medewerker, alle uren die er geboekt zijn op een project of in een bepaalde maand te zien.

Neem de volgende stappen om de een selectie te maken.

  1. Open Urenbeheer
  2. Kies het juiste filter aan de rechterkant van het scherm
  3. Vul in de kolom waarop je wenst te selecteren een waarde in, als je bijvoorbeeld op week wilt selecteren, voer dan het weeknummer in en klik op het trechter / filter icoontje
  4. Er verschijnt een hele lijst met mogelijkheden. Kies hier voor Contains.

 

Vervolgens worden alleen de boekingen geselecteerd die aan deze selectie voorwaarden voldoen. Je kunt de selectie ook uitbreiden door nog een selectie in een andere kolom te maken.  Bijvoorbeeld de klantnaam. Je hebt dan alle geboekte uren in een bepaalde week van een klant. 

urendeclarabel

De rechterkant van het scherm toont de declarabele en niet declarabele uren van de geselecteerde boekingen.  

Related Links

vrijdag, 23 juni 2017 Posted in Hoe kan ik...