Skip to main content

ALGEMENE VOORWAARDE


Op al onze producten en diensten zijn de ICT-Office Voorwaarden, gedeponeerd d.d. 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840, van toepassing.